Spisak imena

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z 


Aleksa ?
Anđa ? 1979-1954
Anđa ? 1870-1964
Anđelka ?
Anica ? 1866-1901
Anica ?
Anika ?
Anka ?
Ankica ?
Arijana ? 1959-
Bora ?
Božana ?
Božica ?
Cvija ? 1894-1987
Cvijeta ? 1894-
Darinka ? 1904-1995
Darinka ? 1913-2001
Darinka ?
Desanka ?
Dijana ? 1973-
Dijana ?
Draginja ? 1912-1988
Dušan ?
Dušanka ?
Fadila ?
Fimija ?
Frenki ?
Gabriela ?
Gizika ? 1962-
Gospava ? 1898-1970
Ilinka ?
Irenka ?
Jane ?
Jasna ?
Jelisavka ?
Josephine ?
Jovanka ?
Jovanka ?
Katarina ? 1978-
Ljiljana ?
Ljiljana ?
Ljiljana ? 1980-
Lora ?
Luka ?
Mara ?
Mara ?
Mara ?
Mara ? 1842-1919
Mara ? 1875-1967
Mara ?
Mara ? 1857-1935
Mara ? 1906-1986
Mara ?
Marija ?
Marija ?
Melinda ? 2001-
Mia ?
Mila ? 1924-1999
Mileva ? 1904-1986
Mileva ?
Milica ?
Milica ? 1815-
Milica ? 1902-1985
Milijana ? 1985-
Milijana ?
Milka ? 1927-2014
Mira ?
Mira ?
Mira ?
Miroslava ?
Nada ?
Nevena ?
Nikola ?
Pam ?
Petruša ?
Rada ? 1968-
Radmila ? -2012
Ranka ? 1944-1999
Rista ? 1836-1914
Risto ?
Rosa ? 1850-1936
Ruža ? 1935-2006
Sandy ?
Saveta ? 1912-1960
Savica ? 1805-
Sena ?
Senija ?
Slavica ? 1955-
Slavica ?
Slavka ? 1972-
Sofija ?
Sofija ? 1954-
Stana ? 1874-1949
Stojka ? 1851-
Tanja ?
Tijana ?
Unnamed ?
Unnamed ?
Unnamed ?
Vasilija ? 1950-
Vera ?
Vesna ? 1971-
Vesna ?
Violeta ?
Vučić ?
Zora ? 1958-
Željka ?

A

[Anđelići]

Bratstvo [Anđelići]

Anđelković

Ljiljana Anđelković 1942-

Antunović

? Antunović

Arnaut

Nikola Arnaut

Arsenović

Bogoljub Arsenović
Ljiljana Arsenović 1993-

Avdiu

Eleonore Avdiu 1977-
Miradi Avdiu 1978-
Rustem Avdiu 1950-

B

Babić

Ana Babić 2008-
Blažo Babić
Bojan Babić 1977-
Danijela Babić 1992-
Danilo Babić
David Babić 1995-
Mia Babić 2014-
Milica Babić -2012
Saša Babić
Slavica Babić 1959-
Slavko Babić 1935-
Stevica Babić 1966-
Svetlana Babić 1962-

Bajić

Aleksandra Bajić 2013-
Anastasija Bajić 2015-
Branko Bajić 1934-
Branko Bajić 1983-1983
Marija Bajić 1986-
Milovan Bajić 1961-
Momir Bajić 1960-
Rajko Bajić 1984-
Rajko Bajić 1958-

[Balte]

Bratstvo [Balte]

Bančić

Jana Bančić

Banjac

? Banjac
Branko Banjac
Osvit Banjac 1974-
Valentina Banjac 1970-
Vesna Banjac 1977-

Baričak

Željka Baričak 1967-

Bates

Dragan Bates 1956-2017
Maca Bates
Marija Bates 1979-
Stevan Bates 1981-

Batini

Alma Batini 1927-

Bečić

Boris Bečić
Teodora Bečić 2014-

Bejatović

Gospava Goja Bejatović

Belović

? Belović

Berleković

Ivan Berleković

Beštić

? Beštić

Betegalo

? Betegalo

Biberdžić

Jela Biberdžić

Bijelić

Risto Bijelić

Biljecki

Nevenka Biljecki 1942-2010

Bjelogrlić

Zora Bjelogrlić

Bodiroga

Velo Bodiroga

Bogdanović

Ilija Bogdanović
Mara Bogdanović 1865-1941
Obren Bogdanović
Radmila Bogdanović 1946-2011

Bojanić

Bojan Bojanić 1978-
Bojana Bojanić 1982-
Boško Bojanić -1990
Goran Bojanić 1984-
Kristijan Bojanić
Lenka Bojanić 2013-
Miroslav Bojanić 1949-
Nada Bojanić 1947-
Tara Bojanić 2001-
Tomislav Bojanić 1975-
Zoran Bojanić 1950-

Boon

Kristina Boon

Boro

Dana Boro 1926-

Boršić

Ana Boršić

Bosnić

Aleksandar Bosnić
Mihailo Bosnić 2014-

Bošković

Katarina Bošković
Nenad Bošković

Božić

Snježana Božić

Bratić

? Bratić

Brkić

Gospava Brkić 1909-1952

Brstina

Lela Brstina
Mihajlo Brstina

Buha

? Buha

Bujandrić

Doroteja Bujandrić 2017-
Ivan Bujandrić

Bukvić

? Bukvić
Anđelko Bukvić
Damjan Bukvić
Darinka Bukvić 1902-1959
Darinka Bukvić 1887-1990
Gospava Bukvić -1942

[Bukvići]

Bratstvo [Bukvići]

Bulajić

Jelena Bulajić 1913-

Bulić

? Bulić

Bužek

Joži Bužek

C

Cerovina

? Cerovina
Jovan Cerovina
Milan Cerovina

Conjić

Ljiljana Conjić

Cvrtila

Đurđa Cvrtila 1947-1987

Čačija

Slavko Čačija

Čalija

? Čalija

Četojević

Miloš Četojević 1996-
Miroslav Četojević

Čikara

Branko Čikara

Čolović

? Čolović

Čordar

Dejan Čordar

Čučuk

Luka Čučuk

Čujko

Eleonora Čujko
Nenad Čujko 1970-
Predrag Čujko

Ćorović

Cvijeta "Smilja" Ćorović

Ćuba

Jovanka Ćuba

Ćuk

Danilo Ćuk 1895-1950
Danilo Ćuk 1956-
Darinka Ćuk 1926-1999
Darinka Ćuk 1954-
Ilija Ćuk
Ljubo Ćuk 1928-1987
Ljubomir Ćuk 2011-
Ljubomir Ćuk 1984-
Mila Ćuk 2012-
Milan Ćuk 1932-1984
Mirjana Ćuk 1982-
Mirjana Ćuk 1953-
Vinka Ćuk 1956-

[Ćukovi]

Bratstvo [Ćukovi]

Ćurguz

Dragana Ćurguz


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z 

Imena Prezimena Kontakt Početak