Valentina Banjac

Valentina Banjac 1970-


Rođenje: 1970 Laktaši, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Otac:Branko Banjac
Majka:Nada Bojanić
Supružnik:Klaus Klaje
Deca:Laura Klaje, Leonard Klaje
Kontakt:Facebook

ID: 295   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak