Gizela ?

Gizela ? 1962-


Rođenje: 1962
Supružnik:Danilo Ćuk
Deca:Mirjana Ćuk, Ljubomir Ćuk
Kontakt:Facebook

ID: 203   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak