Vesna ?

Vesna ? 1971-


Rođenje: 1971
Supružnik:Danko Davidović
Deca:Jelena Davidović
Kontakt:Facebook

ID: 794   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak