Bratstvo [Anđelići]


Otac:Bratstvo [Rajkovići]

Napomene i beleške

U Petrovićima, u Oputnoj Rudini, dođe do boja između Rajkovića i Vlah a i tu pogibe šest neoženjenih i jedan oženjeni Rajković, od devetor o braće koliko ih je bilo. Dvojica preživele braće sa udovom Anđelijo m i njenom decom pobegoše iz Petrovića, bojeći se krvne osvete. Udov a Anđelija naseli se u Dubočanima i njeni sinovi dobiše prezime po maj ci Anđeliji - Anđelići.

Anđelići su poznate porodice u Hercegovini, posebno u bilećkom i trebi njskom kraju. Prema predanju, doselila su tri brata iz Crne Gore u Pet roviće (Banjani). Jednom prilikom, u svađi, ubili su Turčina - "pašali ju". Pose ovog ubistva Turci su uhvatili dvojicu braće, a treći je pob egao u Zupce. Tu je živeo nekoliko godina, a zatim prešao na Mosko. Na jzad se "pridvori uz Rizvanbegovića iz Trebinja, te ga ovaj nastani n a svome čitluku u Dubočanima". Slave Jovanjdan. Nekadašnja seoska opšt ina Anđelići u Rudinama dobila je ime po ovom bratstvu koje je bilo "d osta jako". Anđelići su bili nastanjeni i u Tulima (Zupci), ali su "zb og neke krvnine" otišli u Dubočane.

U istorijskim izvorima spominje se Šćepan (Ristov) Anđelić iz Dubočana . Imao je nadimak Topal kojeg je, kažu, dobio po svom đedu. Bio je "od ličan tufegdžija" (puškar). U hercegovačkom ustanku vršio je opravku o ružja, izrađivao puške kremenjače i jatagane. U svoje vreme bio je red ak puškar u Hercegovini. Tamnovao je u Aradu (Rumunija), a tamo je i u mro 1915. godine u 65. godini. Anđelići su živeli i u Dubljanima (Popovo). Kao predstavnik ovog sela , 1690. godine pominje se Komnen Anđelić. Stara su mostarska porodica . "Najstariji do sada uočeni i tačno datirani spomenik na pašinovačko m groblju potiče iz 1682. godine. To je nadgrobnik koji obeležava gro b Vukadina Anđelića".

ID: 47   Generated by GedTree on 14 Nov 2020


Imena Prezimena Kontakt Početak