Bratstvo [Rajkovići]

Bratstvo [Rajkovići]


Otac:Bratstvo [Orlovići]
Deca:Bogić Rajković, Bratstvo [Dželetovići], Bratstvo [Anđelići]

Napomene i beleške

Predanje kaže da se Orlovići iz Riđana zbog krvi preseliše na teritori ju Banjana, u selo Petroviće u Oputnoj Rudini i tamo se prozvaše Rajko vići. Banjani su vrlo staro srpsko, dinarsko pleme Stare Hercegovine. Najsta riji pomen Banjana je 1319. godina. Zauzimaju središnji prostor izmeđ u Nikšića i Bileće - od vrhova planine Njegoš do reke Trebišnjice, odn osno do današnjeg Bilećkog jezera.

U Petrovićima su Rajkovići imali sukobe sa tadašnjim plemenima koja s u oni zvali Vlasi, a to ustvari bijahu stara srpska plemena Lužani i R iđani. Dođe do boja između Rajkovića i Vlaha i tu pogibe šest neoženje nih i jedan oženjen Rajković, od ukupno devetoro braće. Dvojica preživ ele braće sa udovom Anđelijom i njenom decom pobegoše iz Petrovića, bo jeći se krvne osvete. Udova Anđelija naseli se u Dubočanima i njeni si novi dobiše prezime po majci Anđeliji - Anđelići. Jedan brat se nasel i u Vukodo, a drugi u Podprisoje, u Čepelicu. Leti su živeli u Vukodol u (Mirilovići), a zimi su slazili u Podprisoje čepeličko "gde je bil o župnije". Pošto je porodica ojačala, podele se, jedan se naseli u Vu kodo (Mirilovići), a drugi u Podprisoje. Ovi u Mirilovićima zovu se da nas Kapori, a oni iz Podprisoja Dželetovići. Slave Jovanjdan.

Podprisoje je potopljeno Bilećkim jezerom 1968. godine, kada je izgrađ ena brana Grnčarevo, tako da je naselje raseljeno.

U Lici u selu Bučka ima više Rajkovića koji kažu da su doselili od Nik šića iz Riđana i slave Svetog Jovana.

ID: 44   Generated by GedTree on 14 Nov 2020


Imena Prezimena Kontakt Početak