Ana Boršić


Rođenje: Pakrac, Hrvatska
Supružnik:Vasilj Vaso Mihić
Venčani: 1922
Deca:Đorđo Mihić, Unnamed , Anđelka Mihić, Ruža Mihić

ID: 1072   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak