Unnamed ?


Supružnik:Milica Mihić

Napomene i beleške

Bila udata u Gackom, bez potomstva.

ID: 1722   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak