Bratstvo [Bukvići]

Bratstvo [Bukvići]


Rođenje: Datum nepoznat
Smrt: Datum nepoznat
Otac:[3. Sin] Mirilović

Napomene i beleške

Predanje Bukvića u Pobrđu tvrdi da su jedan rod sa Đogama, Medanima Ću kovima, Žarkovićima, Komadima, Knežićima, Pašićima i Elezovićima. Obren Đurić-Kozić zabeležio je, a Jefto Dedijer objavio 1909. godine s ledeće: "Pobrđe su zasnovali na mjestu starijeg naselja današnji Bukvi ći prije 300, ako ne i više godina (oko 1600). I Bukvići su potomci kn eza Mirila iz Mirilovića". Slave Jovanjdan.

Bukvići iz Pobrđa kao matice, odselili su u Goru, Elezoviće, Ubosko, O pličiće, Trusinu, Stolac, Mostar, Sarajevo, Metohiju, Srem. Banat, Beo grad itd. Prema predanju jedan potomak kneza Mirila bio je tvrdoglav i nedokaza n i nazvaše ga "bukovom glavom" po čemu i dobi prezime.

Milenko Filipović u knjizi "Popovo u Hercegovini" beleži sledeće preda nje o Bukvićima u Čavšu: "Bukvići su otišli na Pobrđe. Priča se da i h je bilo pet brata. Jedan otišao u kiridžiluk. Kako kod kuće nije bil o ni jednog muškarca nego samo stara majka, dođe jedan haračlija i poč e da pleni i odabira bolje bravče. Prvo je prihvatio za ovna zvonara , a majka ne da. On potegne za ovna, a ona za zvono i tako nekoliko pu ta dok ne dođe jedan sin. Čim je on to video, nasrno na haračliju i za kolje ga. Kao krvninu oni plate 90 rala zemlje. I sada se zna za gro b toga haračlije, koji se zove Mustafin grob."

Božidar Kljajević u knjizi "Veliki srpski rodovi u Hercegovini" navod i da ovom bratstvu pripadaju Bukvići i Bukve, muslimani i pravoslavni , u hercegovačkim selima Vlahovićima, Elezovićima, Uboskom, Ravnom, Ko tezima, Hrasnu, Opličićima, Stocu, Mostaru, Domanovićima, Metohiji, Po brđu i Sopilju, i smatra ih potomcima trećeg sina kneza Mirila.

ID: 57   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak