Cvija ?

Cvija ? 1905-1987


Rođenje: 1905
Smrt: 1987 Potkom, Berkovići, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Supružnik:Nikola Mihić
Deca:Dušan Mihić, Neđo Mihić, Nada Mihić, Kova Mihić, Sava Mihić

ID: 1760   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak