Milka ? 1927-2014


Rođenje: 1927
Smrt: 2014 Rusko Selo, Kikinda, Srbija
Supružnik:Ljubo Ćuk
Deca:Mirjana Ćuk, Danilo Ćuk

ID: 198   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak