Trošan 1255-


Rođenje: Oko 1255
Otac:Unnamed [Vlasi ?]
Deca:Kapor , Buckat , Nenad

Napomene i beleške

Po predanju Mihića njihovi najstariji preci zvali su se Kapor, a Troša n je najstariji predak Kapora za koga znamo. U drugoj Dečanskoj hrisov ulji među vlasima Sušičanima na manastirskom vlastelinstvu pominju s e "Kapor i sin mu Baldovin i brat mu Buckat i Nenad i đed im Trošan" . Pretpostavlja se da su bili Vlasi Aromuni koji su se naselili iz Mak edonije.

ID: 830   Generated by GedTree on 14 Nov 2020


Imena Prezimena Kontakt Početak