Nenad


Otac:Trošan

Napomene i beleške

Kapor je imao dva brata. U drugoj Dečanskoj hrisovulji među vlasima Su šičanima na manastirskom vlastelinstvu pominju se "Kapor i sin mu Bald ovin i brat mu Buckat i Nenad i đed im Trošan".

ID: 832   Generated by GedTree on 14 Nov 2020


Imena Prezimena Kontakt Početak