Kapor 1280-


Rođenje: Oko 1280
Otac:Trošan
Deca:Baldovin Kapor

Napomene i beleške

Kapora smatramo prvim svog imena, ocem Baldovina Kapora, rodonačelnik a svih Kapora. U drugoj Dečanskoj hrisovulji među vlasima Sušičanima n a manastirskom vlastelinstvu pominju se "Kapor i sin mu Baldovin i bra t mu Buckat i Nenad i đed im Trošan".

ID: 723   Generated by GedTree on 14 Nov 2020


Imena Prezimena Kontakt Početak