Kapor 1280-


Rođenje: Oko 1280
Otac:Trošan
Deca:Baldovin Kapor

Napomene i beleške

Kapora smatramo prvim svog imena, ocem Baldovina Kapora, rodonačelnika svih Kapora. U drugoj Dečanskoj hrisovulji među vlasima Sušičanima na manastirskom vlastelinstvu pominju se "Kapor i sin mu Baldovin i brat mu Buckat i Nenad i đed im Trošan".

ID: 723   Generated by GedTree on 18 Nov 2018


Imena Prezimena Kontakt Početak