Jovo Mihić 1855-1958


Rođenje: 1855 Bančići, Ljubinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Smrt: 1958 Bančići, Ljubinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Otac:Ilija Mihić
Majka:Savica ?
Supružnik:Petruša ?
Deca:Vojko Vojislav Mihić, Luka Mihić, Ugrinja Mihić, Božica Boža Mihić, Mileva Mihić, Vasilj Mihić, Vidoje Mihić

Napomene i beleške

Jovo Mihić, zvani "Kramar", živeo je 103 godine. Obrađivao je zemlju , čuvao stoku i kirijao. Pregonio je robu iz Neum-Kleka za Bileću. Bi o je vođa desetina karavana - kramar - i po tom dobi nadimak. Jovo j e išao u planinu Treskavicu i bio planištar. Jovu (Kramara) Mihića uje la je zmija i na mestu ostala mrtva. Kramaru nije bilo ništa. Gorštac i kažu da je Kramareva krv žešća od zmijina otrova i da je zmija od to ga crkla. Svi stanovnici iz sela Bančića selili su u Dalmaciju, u Čepikuće i Sla no, početkom 1875. godine, i povratili se nakon četiri godine u 1878 . godini. Za to vreme selo Bančići bilo je pusto. U 1875. godini, ka d su Bančići izbegli u Dalmaciju, vratio se u selo Jovo Mihić "Kramar" , zajedno sa Pekom Pavlovićem i zapalio svaku kuću u Bančićima sem Pel kina čardaka, koji nije mogao izgoreti. Jovo Mihić "Kramar" zapalio je svoje rodno selo da ga ne pale drugi. O n je tim obieležio početak ustanka. U tom ustanku Bančićani su listo m učestvovali. 1875. godine samo u četama Peke Pavlovića bili su slede ći: Mihić Jovo "Kramar", Mihić Gaše, Janjić Ilija, Janjić Pero "Efendi ja", Stajčić Spaso, Betegalo Miće, Budinčić Miloš i drugi učestvoval i su u mnogim borbama naročito oko Neum Kleka.

Jovo se pojavljuje na spisku izbeglica koji su boravili u periodu 1975 -1978. u Čepikućama, kod porodice Đik (Gik). Na spisku je naveden po d imenom Ivan u okviru porodice svoga brata Luke koji je takođe bi o u izbeglištvu. U matičnim knjigama u Ljubinju kao godina rođenja Jove Kramara naveden a je 1843. Po tome bi ispalo da je živeo čak 115 godina.

ID: 79   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak