Luka Mihić 1831-1880


Rođenje: 1831 Bančići, Ljubinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Smrt: 1880 Bančići, Ljubinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Otac:Ilija Mihić
Majka:Savica ?
Supružnik:Rista ?
Deca:Ilija 'Ile' Mihić, Ilinka Mihić, Vida Mihić, Anđa Mihić, Stana Mihić, Mara Mihić

Napomene i beleške

Lukino ime je navedeno na spisku izbeglica u Čepikuće, gde je tokom Ne vesinjske puške živeo sa porodicom kod familije Gik. U spisku je naved eno d je 1875. godine imao 40 godina, dok na njegovom nadgrobnom spome niku stoji podatak da je rođen 1831. godine.

ID: 78   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak