Stojan Mihić 1928-2017


Rođenje: 1928 Potkom, Berkovići, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Smrt: 2017
Otac:Sava Mihić
Majka:Gospava Pavić
Supružnik:Spasa Samardžić
Deca:Dušica Mihić, Ljubica Mihić

Napomene i beleške

Bio učesnik NOB-a kao borac 14. Hercegovačke

ID: 517   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak