Sava Mihić 1863-1934


Rođenje: 1863 Čavaš, Ravno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina (: )
Smrt: 1934 Koprivna, Modriča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina (: )
Otac:Šćepan Mihić
Majka:Milica "Maca" Mijatović
Supružnik:Mitra Milošević
Venčani: 1889 Čavaš, Ravno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
Deca:Ilinka Mihić, Božidar (Boško) Mihić, Gojko Mihić, Milovan Mihić, Ljuboje Mihić, Risto Mihić, Vaso Mihić
Buried: Derventa, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Napomene i beleške

Sava Mihić i njegova porodica iselili su se iz Čavaša do 1934. godin e i tako izbegli strašnu sudbinu koja je 1941. godine zadesila porodic u njegovog brata Nikole i ostalih Čavšana. Najstarije njegovo dete, jedina ćerka Ilinka, udala se u porodicu Ćuk , za Danila Ćuka, i oni su se kasnije preselili u Banat, u Rusko Sel o kod Kikinde. Najstariji sin Božidar 1907 godine je pobegao kao maloletni dečak be z znanja roditelja u Ameriku, prateći svog brata od strica Dušana ka o slepi putnik na brodu. U Americi je ostao da živi do kraja života gd e je zasnovao i porodicu, iako se pedesetih godina vraćao u Hercegovi nu. Sin Milovan se 1929. godine odselio u Makedoniju. Njegova porodica j e tokom rata proterana od strane Bugara iz Makedonije u Srbiju, a 1946 . godine su ponovo kolonizovani u Zmajevo kod Vrbasa. Ostatak porodice se seli u Bosnu u periodu od 1928. do 1934. godine. Prvi se seli Vaso 1928. godine u okolinu Dervente. Godine 1930. za nji m dolazi Ljuboje a iste godine Risto, koji je bio pravoslavni svešteni k, seli se u Koprivnu kod Modriče gde je bio na službi. U Miškovce kod Dervente poslednji dolazi Gojko 1934. godine i time pot omci Save Mihića napuštaju Čavaš. Sava je preminuo u Koprivni 1934. godine. Sahranjen je na groblju u De rventi.

ID: 20   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak