Koviljka Mihić 1930-1931


Rođenje: 1930 Čavaš, Ravno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
Smrt: 1931 Čavaš, Ravno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
Otac:Gojko Mihić
Majka:Darinka Bukvić

ID: 1746   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak