Božidar Mihić

Božidar Mihić 1937-2014


Rođenje: 1937 Miškovci, Derventa, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Smrt: 2014 Banatsko Veliko Selo, Kikinda, Srbija
Otac:Gojko Mihić
Majka:Darinka Bukvić
Supružnik:Desanka Karanović
Venčani: 1959 Banatsko Veliko Selo, Kikinda, Srbija
Deca:Jadranka Mihić, Darko Mihić

ID: 17   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak