Fimija Mihić 1928-


Rođenje: 1928 Bračići, Dabrica, Berkovići, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Otac:Rinda Risto Mihić
Supružnik:Petar Samardžić

Napomene i beleške

Fimija je otišla u partizane veoma narušenog zdravlja, nakon preležano g tifusa. Niko se nije nadao da će dugo poživeti. Ona je međutim posta la pravi borac, stigla čak do Trsta i vratila se sa kući činovima. Bil a je borac 14. hercegovačke omladinske brigade. Sudbina je htela da s e nakon rata uda za Petra Samardžića koji je tokom rata bio u četnicim a.

ID: 1331   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak