Maksim Mihić

Maksim Mihić 1926-1945


Rođenje: 1926 Čavaš, Ravno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
Smrt: 08 Mar 1945 Ritešić, Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Otac:Gojko Mihić
Majka:Darinka Bukvić

Napomene i beleške

Poginu kao vodnik prve čete, prvog bataljona, 14. brigade, Pedesetitre će srednjobosanske NOU divizije, pred sam kraj rata 1945. godine.

ID: 12   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak