Jovanka Vukosav

Jovanka Vukosav 1910-


Rođenje: 1910
Supružnik:Bogdan Mihić
Deca:Stojan Mihić, Veselin Mihić, Radovan Mihić, Mila Mihić, Senka Mihić

Napomene i beleške

Zajedno sa decom kao udovica preselila se u Ravni Topolovac kod dever a Save. Savina i Bogdanova deca odrasla su kao jedna porodica.

ID: 1138   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak