Todor (Kojo) Mihić 1864-1943


Rođenje: 1864 Bančići, Ljubinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Smrt: 1943 Bančići, Ljubinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Otac:Jovan Mihić
Majka:Stana Radić
Supružnik:Milica Krulj
Deca:Petar Mihić, Jovan Mihić, Desanka Mihić, Božica Mihić, Veljko Mihić

Napomene i beleške

Umro od gladi tokom rata.

ID: 110   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak