Vremenski sled događaja

 


Mihići iz Gornjeg Hrasna uzeli su svoje prezime tek u XVIII veku, tako da se pre tog vremena u dokumentima mogu pratiti samo pomeni njihovih predaka - Knežića, Mirilovića, Kapora. Na vremenskoj liniji možemo pratiti sled događaja u istoriji Mihića:


<< Zločin u Čavašu 1941. Početak >>

Imena dotPrezimena dotKontakt dotPočetak