Pravila objavljivanja informacija


 

Dragi posetioci, bratstvenici i rođaci,

 

Podaci u vezi porodičnog stabla koji se objavljuju na sajtu Mihića preuzimaju se iz različitih izvora. Za formiranje osnove stabla poslužila je genealogija bratstva Mihića po predanju, objavljena u knjizi Ljube J. Mihića „Ljubinje sa okolinom“, koja počinje sa Mihom Knežićem. Ova osnova je proširena podacima koje su prikupili i dostavili pripadnici našeg bratstva. Podaci i fotografije su preuzimani iz ličnih ali i iz javnih izvora dostupnih na internetu, pre svega sa Fejsbuk mreže. Priča o istorijatu i poreklu porodice rekonstruisana je na osnovu sadržaja različitih izvora koje možete pronaći u navedenoj literaturi.

 

Ukoliko se vi ili neko od članova vaše uže porodice nalazi u porodičnom stablu i ako želite da se bilo koji objavljeni podatak ili informacija o vama izmeni ili ukloni, molimo vas da nas o tome obavestite putem e-mail adrese mihici@gmail.com. Trudili smo se da ne objavljujemo fotografije maloletnih osoba osim u slučaju kada su javno dostupne na internetu. Možete od nas zatražiti uklanjanje, zamenu ili postavljanje fotografija, bitnih datuma, detalja iz biografije i drugih podataka, koji se odnose na vas ili članove vaše porodice. Potrudićemo se da izmene napravimo u najkraćem roku.

 

Trudimo se da proveravamo verodostojnost podataka koje nam dostavljate ali greške su uvek moguće. Ukoliko uočite bilo kakvu netačnost u objavljenim podacima, molimo vas da nas o tome obavestite.

 

Porodično stablo po pravilu sledi muške nasledne linije. Rado ćemo u njega dodati i ženske potomke Mihića, ali se zaustavljamo na prvoj naslednoj liniji, što znači da potomke pripadnica bratstva ne unosimo u stablo. Neke ženske nasledne grane su ranije unete dok je održavan manji deo stabla i one neće biti uklanjane, ali neće biti dalje proširivane i održavane. Razlog za ovakvu odluku leži pre svega u tome što je već veoma teško pratiti i sve muške nasledne linije. U stablo takođe unosimo i partnere, kako muških tako i ženskih osoba u stablu.

 

Pozivamo vas da sa nama podelite informacije i saznanja koja imate o svojoj familiji i precima. Porodične veze, priče, fotografije, sve to nam može pomoći da stablo našeg bratstva još više obogatimo i tako ostavimo jedno lepo nasleđe našim potomcima.

 

11.09.2016.


Imena dotPrezimena dotKontakt dotPočetak