Mihići u II svetskom ratu


 

 

Mihići koji slave Jovanjdan u II svetskom ratu

Text Box:   
Maksim Mihić
U drugom svetskom ratu Mihići u Hercegovini su teško stradali od ustaškog terora tokom 1941. godine. Najviše stradalih Mihića bilo je među civilnim žrtvama. Najpoznatiji i najmasovniji slučaj kolektivnog stradanja Mihića je pokolj u Čavšu, koji se desio 11. avgusta 1941. godine, kada je među ostalim stradalima pogubljeno i 14 članova porodice Mihić. Oni koji su uzeli učešće u ratu kao ustanici pretežno su se pridruživali partizanskim jedinicama, mada je bilo i pojedinaca koji su bili bliski četnicima. Bilo je i onih koji su izbegavali borbu i „odlazili u škrip“ kako se govorilo, tj. sklanjali se u nepristupačni kamenjar da ih ne bi mobilisala ni jedna vojska i da ne bi stradali od ustaša.

 

U proleće i leto 1941. godine ustaše su izvršile seriju zločina nad srpskim stanovništvom Hercegovine. Početkom juna meseca 1941. narod počinje masovno da odlazi u narodne zbegove koji su bili organizovani u nepristupačni planinskim zonama. Ljubinje i okolina je bežalo u zbegove na planinama Sitnica i Ilija gde su organizovane i narodne straže sa nešto malo oružja koje su ljudi imali u svojim kućama. Bančićani su se uglavnom sklanjali u zbeg na Iliji. U Čavšu je većina srpskog življa prihvatila da pređe u katoličanstvo, ne bi li se tako umilili ustašama i izbeli strahote koje su već bile počele da se dešavaju po hercegovačkim selima. Na žalost, ni to ih nije spasilo.

 

U Bračićima je većina muškog stanovništva odvedena na prevaru u Dabricu, tako što su pozvani na dogovor sa ustašama. Svi su završili po okolnim jamama. Većina je ubijena zajedno sa stolačkim Srbima na Vidovom polju 28.06.1941. među njima i Mihić L. Pero i Mihić S. Bogdan iz Bračića.

 

U Bančićima su od gladi umrli Mihić Kojo i Milica 1942. godine.

 

Nije se stradalo samo od ustaša. Ljubo Mihić iz Bračića ubijen je 1943 godine. Partizanska četa koja je logorovala u Bračićima uzela je iz sela Miloša Gordića i Ljuba Mihića da odnesu neko pismo partizanskoj jedinici na severu. Navodno su ih tom prilikom presreli četnici i ubili, a pismo uzeli.

 

U ustanku je uzelo učešća dosta Mihića sa Bančića. Na žalost, od Mihića iz Čavaša nije ni imao ko da se pridruži ustanicima jer je gotovo celo selo zatrto u ustaškom zločinu 11. Avgusta 1941. Tom prilikom su stradali sledeći Mihići: Vidoje, Šćepo, Dušan, Borko, Nikola, Mara, Božica, Milica, Ikonija, Vinka, Anđelka, Mila, Kovilјka, Ljepa. Tokom rata teško su stradali i Mihići iz Lokava: Danilo, Ćetko, Milenko, Sava, Manojlo i Dejan Mihić.

 

U Bančićima su u borbama protiv ustaša aktivno učestvovali Mihić Anđelko, Blagoje i Jovan, koji su se kasnije pridružili formiranom Bančićkom partizanskom odredu. Partizanska bolnica Južnohercegovačkog odreda bila je jedno vreme smeštena u kući Jovana i Vojke Mihića u Bančićima. Jovan Mihić je lečio ranjenike kao vidar.

 

Risto Mihić iz Bančića, partizanski borac, ubijen je 1945. u Gleđevcima, odmah nakon rata. Ne zna se ko ga je ubio, pronađen je mrtav pored svoga konja.

 

Sava Mihić iz Lokava, student Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, bio je član KPJ od 1941. godine i sekretar jedne partijske ćelije. Uhapšen je oktobra 1942. godine i ubijen u policiji. Zemunska štamparija je nosila njegovo ime do 1980. godine, a danas se jedna ulica u Zemunu zove po njemu.

 

Potomci Save Mihića koji je odselio iz Čavaša u Miškovce kod Dervente takođe su uzeli učešće u Drugom svetskom ratu. Maksim Mihić se  pridružio Pedesetitrećoj srednjobosanskoj NOU diviziji. Poginu je u Ritešićima, gotovo nadomak kuće, kao vodnik prve čete, prvog bataljona, 14. brigade, pred sam kraj rata 1945. godine. Njegova sestra, Danica Mihić, umrla je u zbegu od posledica bolesti i iscrpljenosti. Vasu Mihića, strica Maksima Mihića, odvele su ustaše 1941. godine i kasnije ga ubili u logoru Gospić.

 

Slavko Mihić iz Potkoma, proveo je rat u zarobljeništvu, prvo italijanskom a zatim nemačkom. Nakon rata ostao je da živi u Nemačkoj, odakle se kasnije odselio u Kanadu.

 

Text Box:   U sredini, Slavko Mihić, u Nemačkoj nakon izlaska iz zarobljeništva.

 

 

Među ustanicima i partizanskim borcima našli su se sledeći Mihići:

-          Anđelko Mihić sa Bančića

-          Jovan Mihić sa Bančića

-          Ljubo Mihić sa Bančića,

-          Mihajlo Mihić sa Bančića,

-          Risto Mihić sa Bančića, poginuo 1945. godine u Gleđevcima,

-          Branko Mihić iz Bračića, Dabrica,

-          Fimija Mihić iz Bračića, Dabrica,

-          Risto Mihić iz Bračića, Dabrica,

-          Maksim Mihić iz Miškovaca kod Dervente, rođen u Čavšu, poginuo 1944. godine,

-          Stojan Mihić iz Potkoma,

-          Blagoje Mihić iz Potkoma, Berkovići,

-          Branko Mihić iz Potkoma, Berkovići,

-          Jovo Mihić iz Potkoma, Berkovići,

-          Milan Mihić iz Potkoma, Berkovići,

-          Milenko Mihić iz Lokava, Dubrave,

-          Nikola Mihić iz Potkoma, Berkovići,

-          Sava Mihić iz Lokava, Dubrave, ubijen kao ilegalac u Zemunu,

-          Spasoje Mihić iz Potkoma, Berkovići,

-          Vlado Mihić iz Potkoma, Berkovići.

 

 

Text Box:  
Vojislav Mihić na klupi pored Dragoljuba Mihajlovića, u Koprivni 1944. godine. Na slici su još i Vojna i Ljiljana Mihić

 

U žutoj štampi se 2015. godine pojavio senzacionalistički članak o Risti Mihiću, sinu Save Mihića, kao o Dražinom jataku, čiji je sin Vojislav navodno kasnije postao Titov obaveštajac. Risto Mihić je bio seoski sveštenik i školski drug Patrijarha Pavla, koji je umro od tifusa u 37. godini života pomažući ranjenike i kadeći mrtve. Službovao je u Koprivni kod Modriče, podno Ozrena. Nije bio ničiji jatak, već su sve vojske svraćale u seosku crkvu. Jednom prilikom 1944. godine Draža Mihajlović je boravio u Koprivni  i fotografisao se sa decom u školskom dvorištu. Slučaj je hteo da jedno od njih, sin Vojislav, kasnije postane oficir JNA, ali nikakav Titov obaveštajac već regularan inženjerijski pukovnik. Zanimljiv je podatak da je Draža Mihajlović 1941. godine doneo odluku o podizanju ustanka upravo na Ozrenu i da je navodno položio zakletvu da će braniti otadžbinu baš u crkvi u kojoj je službovao Risto Mihić.

 

Tokom rata, Hercegovina je pretrpela strašnu torturu od sve tri „domaće“ vojne grupacije – ustaša, četnika i partizana. Međusobne osvete i represalije između podeljenog stanovništva trajale su tokom celog rata. Teška vremena za Hercegovce potrajala su i u posleratnom periodu. Četničke grupacije koje su odbile da polože oružje sakrivale su se po planinama sve do 1950. godine. Nova narodna vlast u seljacima je videla sumnjivce koji pomažu odmetnicima i podvrgavala ih neprekidnom šikaniranju i presiji. U istočnoj Hercegovini i danas pamte zloglasnog udbaša Gojka Mihića iz Predolja, koji je svojim zlodelima sejao strah među civilnim stanovništvom. Sa druge strane, i odmetnute četničke grupe činili su opasni ljudi sa kojima nije bilo šale ni razgovora. Tako se u tim godinama seosko stanovništvo istočne Hercegovine našlo između „čekića i nakovnja“.

U Dabrici i okolnim zaseocima i brdima takođe se krila jedna grupa odmetnika. Bili su to ljudi kojih su se seljaci bojali i koje su od ranije dobro poznavali. Hteli to ili ne, davali su im hranu i odeću. Godine 1947. neko od seljana je prijavio Mitra Mihića iz Koritnika da pomaže odmetnike. Mitar je bio nešto imućniji čovek i nije učestvovao u ratu, ali jeste bio po ubeđenju monarhista. Nove vlasti su uhapsile Mitra zajedno sa još nekoliko uglednijih ljudi. Odvedeni su u zaseok Bračiće, na jednu poljanu pored kuće Bogdana i Save Mihića i tamo streljani za primer ostalim meštanima. Svi Mihići iz Dabrice, Koritnika i Potkoma, među njima i Mitrov otac Dušan, dovedeni su u kuću Bogdana i Save Mihića da gledaju smaknuće. Dovedeni su i ljudi iz okolnih sela, a za izvršenje kazne nad Mitrom prijavio se jedan dobrovoljac.

 

 

U rodoslovu i literaturi mogu se trenutno pronaći imena 58 članova familije Mihića iz Gornjeg Hrasna koji su stradali u toku II svetskog rata ili u godinama neposredno posle rata, usled direktnih ili indirektnih posledica ratnih dejstava – učešća u ratu, zločina, političkih ubistava, gladi ili bolesti. Njihova imena navedena su u tabeli koja sledi. Za one koji su poginuli u borbi protiv okupatora i ustaša navedeno je da su bili učesnici NOB-a kako se navodi i u literaturi. Treba ipak reći da nisu svi oni bili učesnici partizanskog pokreta, posebno ne tokom 1941. godine, već često lokalne grupe ustanika koji su se samoorganizovali da zaštite živote i imovinu pre svega od ustaškog terora.

 

Ime

Očevo ime

Godina

Mesto rođenja

Godina

Mesto smrti

Uzrok smrti

rođenja

smrti

1

Anđelko

Vojko

 

Bančići

1943

 

Nestao u četnicima.

2

Bojana

Blagoje

 

Bančići

1941

Bančići

Umrla kao dete u zbegu.

3

Jovan

Kojo

1913

Bančići

1946

Bančići

Poginuo nakon rata. Bio učesnik NOB-a.

4

Kojo (Todor)

Jovan

1864

Bančići

1943

Bančići

Umro od gladi tokom rata.

5

Radenko

Blagoje

 

Bančići

1946

Gajdobra

Umro od bolesti, usled posledica ratnih okolnosti.

6

Risto

Blagoje

1930

Bančići

1945

Gleđevci

Bio učesnik NOB-a. Poginuo u Gleđevcima posle rata. Verovatno ubijen iz zasede.

7

Tatjana

Blagoje

 

Bančići

1941

Bančići

Umrla kao dete u zbegu.

8

Bogdan

Stojan

1900

Bračići, Dabrica

1941

Stolac

Ubijen od ustaša. Verovatno bačen u jamu u Vidovom polju 28. juna 1941.

9

Branko

Vaso

1924

Bračići, Dabrica

1944

Blagaj

Poginuo od ustaša kao borac u NOB-u.

10

Ljubo

Pero

1926

Bračići, Dabrica

1944

Nevesinje

Ubijen od četnika kao partizanski kurir.

11

Pero

Lazar

1895

Bračići, Dabrica

1941

Stolac

Uhapšen, mučen i ubijen od strane ustaša na Vidovom polju.

12

Risto

Trifko

 1922

Bračići, Dabrica

1945

 Trst

Poginuo kao borac u NOB-u

13

Anđelka

Marko

1936

Čavaš

1941

Čavaš

Ubijena u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941. kao petogodišnja devojčica.

14

Borislav

Vidoje

1930

Čavaš

1941

Čavaš

Ubijen u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941 kao jedanaestogodišnji dečak.

15

Danica

Gojko

1930

Čavaš

1944

Miškovci, Derventa

Umrla usled iscrpljenosti i bolesti kao posledica boravka u zbegu.

16

Dušan

Vidoje

1926

Čavaš

1941

Čavaš

Ubijen u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941.

17

Koviljka

Šćepo

1933

Čavaš

1941

Čavaš

Ubijena u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941. kao osmogodišnja devojčica.

18

Ljeposava

Vidoje

1935

Čavaš

1941

Čavaš

Ubijena u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941. kao šestogodišnja devojčica.

19

Maksim

Gojko

1926

Čavaš

1945

Ritešić, Doboj

Poginuo kao borac u NOB-u.

20

Milica

Vidoje

1933

Čavaš

1941

Čavaš

Ubijena u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941. kao osmogodišnja devojčica.

21

Nikola

Šćepo

1936

Čavaš

1941

Čavaš

Ubijen u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941. kao petogodišnji dečak.

22

Risto

Sava

1908

Čavaš

1945

Koprivna, Modriča

Bio pravoslavni sveštenik. Umro od tifusa.

23

Šćepo

Nikola

1902

Čavaš

1941

Čavaš

Ubijen u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941.

24

Vaso

Sava

1899

Čavaš

1941

Gospić

Odveden od ustaša u logor Jadovno u Gospiću gde je ubijen.

25

Vidoje

Nikola

1888

Čavaš

1941

Čavaš

Ubijen u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941.

26

Vinka

Marko

1926

Čavaš

1941

Čavaš

Ubijena u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941. kao petnaestogodišnja devojčica.

27

Božica

(rođ. Đordan)

Pero

1896

Dvrsnica

1941

Čavaš

Ubijena u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941.

28

Mitar

Dušan

 

Koritnik, Hrgud

1947

Bračići, Dabrica

Nepravedno optužen i streljan od komunista.

29

Biljana

Isailo

1933

Lokve, Dubrave

1941

Tasovčići, Čapljina

Ubijena u masovnom ustaškom pokolju 1941. u Tasovčićima.

30

Branko

Šćepan

1907

Lokve, Dubrave

1941

Opuzen

Ubijen u ustaškom teroru.

31

Čedo

Jovo

1912

Lokve, Dubrave

1941

Opuzen

Ubijen u ustaškom teroru.

32

Ćetko

Ilija

1902

Lokve, Dubrave

1941

Domanovići, Čapljina

Ubijen u ustaškom teroru.

33

Danilo

Ilija

1907

Lokve, Dubrave

1941

Domanovići, Čapljina

Ubijen u ustaškom teroru.

34

Dejan

Kojo

1924

Lokve, Dubrave

1943

Hrgud, Berkovići

Ubili ga Nemci.

35

Gojko

Jovo

1900

Lokve, Dubrave

1941

Opuzen

Ubijen u ustaškom teroru.

36

Manojlo

Kojo

 

Lokve, Dubrave

1943

Hrgud, Berkovići

Ubili ga Nemci.

37

Mara

Mirko

1925

Lokve, Dubrave

1942

Lokve, Dubrave

Ubijen u ustaškom teroru.

38

Milan

Mirko

1931

Lokve, Dubrave

1943

Lokve, Dubrave

Ubijen od muslimanskih proustaških grupa.

39

Milan

Šćepan

 

Lokve, Dubrave

1941

Opuzen

Ubijen u ustaškom teroru.

40

Milenko

Risto

 

Lokve, Dubrave

1943

 

Poginuo kao borac u NOB-u

41

Mirko

Sava

1899

Lokve, Dubrave

1941

Bivolje Brdo, Čapljina

Ubijen od ustaša. Bačen u jamu u Bivoljem Brdu.

42

Novica

Sava

1908

Lokve, Dubrave

1941

Stolac

Ubijen u ustaškom teroru.

43

Ranka

Isailo

1926

Lokve, Dubrave

1941

Bivolje Brdo, Čapljina

Ubijena od ustaša. Bačen u jamu u Bivoljem Brdu.

44

Ratko

Jovo

1915

Lokve, Dubrave

1941

Opuzen

Ubijen u ustaškom teroru.

45

Sava

Kojo

1917

Lokve, Dubrave

1943

Zemun

Student poljoprivrede, član KPJ i ilegalac. Uhapšen i ubijen u zemunskoj policiji. Danas se jedna ulica u Zemunu zove po njemu.

46

Slavko

Šćepan

1922

Lokve, Dubrave

1941

Opuzen

Ubijen u ustaškom teroru.

47

Blagoje

Vukan

1905

Potkom, Berkovići

1942

Hrgud, Berkovići

Poginuo kao borac u NOB-u

48

Branko

Vladimir

1919

Potkom, Berkovići

1942

Straževica, Berkovići

Poginuo kao borac u NOB-u

49

Jovo

Maksim

1911

Potkom, Berkovići

1942

Hrgud, Berkovići

Poginuo kao borac u NOB-u

50

Milan

Stojan

 

Potkom, Berkovići

1944

 

Poginuo kao borac u NOB-u

51

Nikola

Jovo

1902

Potkom, Berkovići

1942

Hrgud, Berkovići

Poginuo kao borac u NOB-u

52

Spasoje

Vukan

 

Potkom, Berkovići

1943

 

Poginuo kao borac u NOB-u

53

Vlado

Tomo

1928

Potkom, Berkovići

1945

Hrgud, Berkovići

Poginuo kao partizanski kurir na Hrgudu.

54

Ikonija

(rođ. Krulj)

Vojko

1911

Varduša

1941

Čavaš

Ubijena u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941.

55

Milica

(rođ. Krulj)

Pero

1903

Varduša

1941

Čavaš

Ubijena u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941.

56

Mara

(rođ. Bogdanović)

Ilija

1865

 

1941

Čavaš

Ubijena u pokolju u Čavašu 11. avgusta 1941.

57

Cvija

(ud. Milivojević)

Sava

 

Potkom, Berkovići

1942

Potkom, Berkovići

Ubijena u ustaškom teroru.

58

Gospava

(rođ. Bukvić)

Damjan

1888

 

1942

Potkom, Berkovići

Ubijena u ustaškom teroru.

 

Ostale familije Mihić u II svetskom ratu

Imena Mihića iz drugih familija takođe se pominju među učesnicima i žrtvama drugog svetskog rata.

Odmah po preuzimanju uprave od Italijana 1941. godine, u Stocu su ustaše između ostalih uhapsile i kasnije ubile gostioničara Slavka Mihića i šofera Veljka Mihića, pod izgovorom da su članovi mesnog četničkog udruženja. Među stolačkim Srbima koji su tada uhapšeni a kasnije ubijeni na Vidovom polju 28.06.1941. bilo je i drugih Mihića:

-          Mihić G. Dušan, iz Stepanovićeva – Bačka

-          Mihić Đ. Ilija, sa Poplata

-          Mihić M. Lazar, iz Stoca

-          Mihić M. Sava, iz Stoca

-          Mihić L. Blagoje, iz Stoca

 

Žrtve fašističkog terora u Poplatu bili su Miho Mihić, Jovo Mihić, Bilјana Mihić, Stojan Mihić, Joka Mihić, Javorka Mihić, Cvijeta Mihić, Anđa Mihić, Kosa Mihić, Milica Mihić, Ilinka Mihić, Pero Mihić.

U Hercegovini su u narodnom ustanku Mihići sa Poplata bili veoma aktivni. Hercegovački bataljon „Marko Mihić“ nosio je ime po istaknutom revolucionaru Marku Mihiću, rođenom u Poplatu kod Stoca, članu KPJ, studentu prava, članu rukovodstva SKOJ-a za Hercegovinu, koga su ustaše ubile 1941. godine.

 

Među partizanskim borcima u Hercegovini našli su se i sledeći Mihići:

-          Gojko Mihić iz Predolja, od Mihića sa Poplata,

-          Jovo Mihić iz Ortiješa kod Mostara,

-          Koviljka Mihić sa Poplata,

-          Ljubica Mihić iz Avtovca, od Mihića sa Poplata,

-          Milan Mihić iz Tasovčića,

-          Mirko Mihić sa Poplata, poginuo 1943. godine,

-          Marko Mihić sa Poplata, poginuo 1941. godine,

-          Ranko Mihić iz Avtovca, od Mihića sa Poplata, poginuo 1942. u selu Gornja Bodežišta,

-          Vaso Mihić sa Poplata,

-          Zdravko Mihić.

 

Text Box:   Ilija Mihić u uniformi generalštabnog kapetana II klaseJedan od ličkih Mihića je u istoriji II svetskog rata ostao zapamćen kao visoki oficir Jugoslovenske vojske u otadžbini. U januaru 1942. godine, pomoću aktivnih oficira iz Splita i uz asistenciju italijanskih okupacionih snaga, formirano je pet četničkih pukova od po dva bataljona i 2 četnička odreda, što je zajedno u početku činilo Dinarsku diviziju. Lički četnički odredi operisali su pod komandom đeneralštabnog potpukovnika Ilije Mihića, s tajnim četničkim nadimkom „Lorenco“.

U literaturi se navodi da je Ilija Mihić bio rodom iz sela Medene (verovatno se misli na Medak), kod Gospića. U Kraljevini Jugoslaviji nalazio se na službi operativnog oficira u Generalštabu. Bio je u Nemačkom a potom u Italijanskom zarobljeništvu na Sušaku. Kao popularnom čoveku u Lici, italijanske okupacione vlasti su mu ponudile da sa njima sarađuje u borbi protiv komunizma. Pušten je iz zarobljeništva u proleće 1942. godine, da bi organizovao četnike na području Like.

Ilija Mihić je pristanak na saradnju s Italijanima pravdao potrebom da se srpsko stanovništvo zaštiti od pokolja, i zahtevao je da se ona odvija u tajnosti. Uslovio je Italijane da na terenu nema nikakve vidljive veze s italijanskim trupama, kako bi „slobodno mogao raditi za Kralja i Otadžbinu“.

Bio je komandant ličkih četničkih odreda sve do februara 1943., kada dolazi do sukoba u vrhu četničke komande za Liku, pa se on 24.02.1943. obraća pismom vrhovnoj četničkoj komandi u Kninu, podnosi ostavku i povlači se iz četničkog pokreta, između ostalog i zbog optužbi da je partizan.

 

Iliju Mihića su italijanske vojne vlasti smenile sa položaja četničkog komandanta u Lici u proleće 1943, a na njegovo mesto postavile majora Slavka Bjelajca. Mihić je ostao u Opatiji, u nekoj vrsti kućnog pritvora sve do kapitulacije Italije, kada je pobegao u Švajcarsku.

 

Još trojica Mihića zabeleženi su kao članovi četničkog pokreta u ranoj fazi rata, dok su četnici još vodili aktivnu borbu protiv Nemaca. To su bila braća Jovan (1908), Novak (1911) i Aleksandar (1914) Mihić, sinovi Pere Mihića. Ne znamo kojim Mihićima su pripadali ali u literaturi se navodi da su rođeni „u selu Stoci (?) u Hercegovini“. Sva trojica su živela u Nišu. Aleksandar i Jovan su bili trgovci i imali činove rezervnih oficira, dok je Novak bio aktivni  pilot  - vazduhoplovni kapetan II klase Kraljeve Jugoslovenske Vojske. Gestapo ih je uhapsio u jesen 1942. godine kao pripadnike četničkog pokreta Draže Mihailovića. Aleksandar i Jovan su iz niškog logora prebačeni u logor na Sajmištu. Odeljenje IV A3 ih je zbog rada za četnički pokret osudilo na smrt. Streljani su sa još sedam niških logoraša, 23. marta 1943. godine u Jajincima kod Beograda. Treći brat Novak je iz niškog logora odveden u Gornju Lokošnicu kod Leskovca i streljan 18. januara 1943. godine zajedno sa drugim logorašima. Ime mu je bilo istaknuto na izlepljenim plakatima od 18. januara 1943. godine. Supruga Mira je uspela da ga u potaji ekshumira i prenese telo u Beogradu gde je i sahranjen.

 


<< Mihići kroz istoriju Zločin u Čavašu 1941. >>

Imena dotPrezimena dotKontakt dotPočetak