Bratstvo [Ćukovi]


Otac:[1. Sin] Mirilović

Napomene i beleške

Predanje Ćukova u Rujevom Dolu tvrdi da potiču od kneza Mirila iz Mirilovića i da su rod sa Medanima, Đogama, Komadima, Bukvićima i Žarkovićima i drugim bratstvima po Hrasnu.

Obren Đurić-Kozić zabeležio je, Jefto Dedijer objavio 1909. godine sledeće: "U selu Rujevi Do žive tri glavne porodice Đoge, Medani i Ćukovi, pa se po njima i zovu seoske mahale: Đogovina, Medanovina i Ćukovina. Sve tri porodice su prije 300 godina, oko 1600. godine došle iz Mirilovića od porodice Kapora. Slave sv. Jovana".

Prema predanju jedan potomak kneza Mirila pevao je kao ptica ćuk i po tome dobi prezime. Ćukovima je u Rujevom Dolu matica, a ima ih iseljenih u Ubosku i Kosovu, koji pripadaju ovom bratstvu i slave sv. Jovana. Brojne su i druge porodice sa prezimenom Ćuk koje nisu u vezi sa bratstvom iz Hrasna.

Božidar Kljajević u knjizi "Veliki srpski rodovi u Hercegovini" navodi da ovom bratstvu pripadaju Ćukovi, muslimani i pravoslavni, u hercegovačkim selima Hrasnu, Rujevom Dolu i Uboskom, i smatra ih potomcima jednog od prva dva sina kneza Mirila.

ID: 55   Generated by GedTree on 18 Nov 2018


Imena Prezimena Kontakt Početak